<picture><source type="image/webp" srcSet="/static/e3f1e40ac01e89144d4fae1fa83a53d2/7242d/ep-logo.webp 512w,/static/e3f1e40ac01e89144d4fae1fa83a53d2/39ee1/ep-logo.webp 1024w,/static/e3f1e40ac01e89144d4fae1fa83a53d2/e889a/ep-logo.webp 2048w" sizes="(min-width: 2048px) 2048px, 100vw"/><img data-gatsby-image-ssr="" data-main-image="" style="opacity:0" sizes="(min-width: 2048px) 2048px, 100vw" decoding="async" loading="lazy" src="/static/e3f1e40ac01e89144d4fae1fa83a53d2/352a5/ep-logo.png" srcSet="/static/e3f1e40ac01e89144d4fae1fa83a53d2/d94c3/ep-logo.png 512w,/static/e3f1e40ac01e89144d4fae1fa83a53d2/fb1b7/ep-logo.png 1024w,/static/e3f1e40ac01e89144d4fae1fa83a53d2/352a5/ep-logo.png 2048w" alt="Eternity Percussion Logo"/></picture>Cultuureducatie · Eternity Percussion
The Crew
The Crew
Beats
Manhood
Umuntu
Young Eternity
Young Eternity
Young Eternity
Young Eternity
Young Eternity
Young Eternity

Cultuureducatie

Eternity heeft de ambitie de komende jaren te groeien en een instituut te worden voor Caribische drumbands. Eternity wil met haar aanbod cultuureducatie zoveel mogelijk kinderen en jongeren bereiken, zowel met een onderwijs- als een naschoolsprogramma.

Eternity verzorgt vooral in Amsterdam drumworkshops aan verschillende instellingen en organisaties. Jongeren doorlopen binnen Eternity een educatief traject, waarbij ze worden klaargestoomd tot artiest om uiteindelijk met de professionele drumband optredens te verzorgen. Hierbij vindt selectie plaats op basis van talent, houding en samenwerking binnen de band.

Momenteel verzorgen wij diverse drumworkshops en lessen o.a. op het Bindelmeer College en Bredeschool Zuidoost in Amsterdam Zuidoost.